Ball Mastery / Navajanje na žogo

Za Ball Mastery je potrebno  veliko vadbe in zaupanja. Ne smemo se mu približati s silo in napetostjo, v telo oz. nogo ga prikličemo s tem, da popustimo napetost v gležnju, nogah in rokah. Potrebno je zavrniti tezo, da se ta občutek ne da privzgojiti in vaditi. Dolgoletna izkušnja nam pravi, da se ga da naučiti, in to do take mere,da postane spontan, nepredvidljiv, naraven, skratka ekonomičen. Ekonomičnost energije pa privede do tega, da izvajamo tehnične prvine mehko, narahlo, elegantno, brez nepotrebne napetosti in napora.

Za bodočega nogometaša je bistveno, da že v zgodnjih letih osvoji potrebno mehkobo oz. občutek za žogo, ki je pogoj za učenje kompleksnejših tehničnih prvin v nadaljevanju. Vaje navajanja na žogo lahko poleg najmlajšim služijo tudi starejšim kategorijam, tako kadetom in mladincem kot tudi članom, in sicer kot dopolnilne vaje tehnike. Vaje Ball Mastery se vključi v uvodni del treninga, kot sestavni del ogrevanja, ko je telo še spočito in ko smo sposobni dojemati in izvajati različne zahtevne koordinacijske naloge z žogo, kar določene vaje tudi predstavljajo.

Vaje navajanja na žogo je mogoče izvajati na različne načine. Zavedamo se, da je individualno delo s posameznikom oz. delo v manjših skupinah tudi najučinkovitejše. Vaje navajanja na žogo lahko izvajamo na mestu ali v gibanju. Zahtevnost lahko stopnjujemo s stopnjevanjem hitrosti izvedbe.